Opakované platby

Pro prodej Předplatného pro vstup do On-line Studia na portále RelaxPoint.cz prostřednictvím webového rozhraní www.relaxpoint.cz provozovaném Markétou Adou Galudárovou, IČ: 75957299, místem podnikání Hostokryje 25, Senomaty, zapsané v živnostenském rejstříku, (dále též jen jako „Prodávající“) a zájemcem o Předplatné pro vstup do On-line Studia RelaxPoint.cz(dále jen Kupující“).

1. KUPUJÍCÍ ZAŠKRTNUTÍM SOUHLASU UDĚLUJETE SOUHLAS:

se založením a parametry opakované platby (podrobnosti se dozvíte níže) a s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay. Platební údaje, tj. zejména čísla platebních karet a další údaje zadávané při platbě, s Prodávajícím uvedená společnost nesdílí a Prodávající k nim nemá přístup. Společnost GoPay s.r.o. nakládá s údaji platební karty podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

2. SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY OPAKOVANÉ PLATBY U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PŘEDPLATNÉHO A MOŽNOST UKONČENÍ PŘEDPLATNÉHO

2.1. Jakmile v rámci první objednávky konkrétního Předplatného pro vstup do on-line studia (dále už jen “Předplatné”) odsouhlasíte opakovanou platbu, do 3 pracovních dnů zašle Prodávající Kupujícímu do e-mailu potvrzení, že opakovaná platba byla založena. Dokud Kupující neukončí Předplatné , pak vždy první den nového období Předplatného (Tzn. u měsíčního – 30denního Předplatného je to 31. den, 61. den atd. po začátku Předplatného. U ročního Předplatného 365 den, po začátku Předplatného) dojde k automatickému strhnutí platby za Předplatné (konkrétní fixní částka je vždy uvedena v objednávkovém formuláři).

2.2. Pokud Prodávajícímu nejpozději 3 pracovní dnů před skončením Předplatného nezašlete na e-mail relaxpointczsk@gmail.com, že své Předplatné již nechce dále prodlužovat, a chce jej ukončit, dojde automaticky k prodloužení Předplatného na stejné období a ke strhnutí opakované platby za toto období.

3. PARAMETRY OPAKOVANÉ PLATBY:

Jedná se o platbu za měsíční, čtvrtletní nebo půlroční předplatné (tedy 30 dní počínaje dnem první nebo každé opakované u měsíční platby, případně 182 dní počínaje dnem první nebo každé opakované u půlroční platby). Platba se strhne vždy 1. den měsíčního předplatného (tedy 1. den, 31. den, 61. den atd.) a to po celou dobu trvání Předplatné (dokud Kupující Předplatné neukončí – viz odst. 2.3.). u měsíčních plateb. Případně se platba strhne vždy 1. den ročního předplatného (tedy 1. den, 364. den, 728. den atd.) a to po celou dobu trvání Předplatné (dokud Kupující Předplatné neukončí – viz odst.

Maximální částka u měsíční platby Předplatného je 250,- Kč bez DPH

Maximální částka u čtvrtletní platby Předplatného je 750,- Kč bez DPH

Maximální částka u půlroční platby Předplatného je 1.500,- Kč bez DPH

O částce je Kupující vždy informován v objednávkovém formuláři a souhlasí s ní zaškrtnutím dané položky včetně ceny. Pokud dojde ke změně ceny Předplatného, bude o tom Kupující předem informován e-mailem a Kupující se rozhodne, zda bude v Předplatném dále pokračovat a nebo jej zruší. Pokud se Kupující rozhodne neprodloužit Předplatné o další měsíční nebo roční období, je nutné, aby Kupující o tomto informoval Prodávajícího e-mailem zaslaným na relaxpointczsk@gmail.com o zrušení Předplatného nejpozději 3 dny před koncem aktuálního měsíčního nebo ročního období. V případě, že Prodávajícího bude Kupující o zrušení Předplatného informovat později, dojde ještě ke strhnutí nejbližší platby a prodloužení o jedno měsíční, čtvrtletní nebo půlroční a roční období. Poté bude zrušeno Předplatné zveřejnění profilu i opakovaná platba.
Tyto podmínky jsou účinné od 1.12.2020

× Jak Vám můžeme pomoci?